Czym są urządzenia nastawcze?

Urządzenia nastawcze (nastawniki wartości zadanej) służą do nastawiania regulatora na zadaną wartość wielkości regulowanej lub do przekazywania działania urządzeń sprzężenia zwrotnego. Siła wytwarzana przez urządzenia nastawcze działa na rurkę strumieniową i równoważy się z siłą od urządzenia pomiarowego. Najprostszym nastawnikiem wartości zadanej jest sprężyna, której naciąg można zmieniać ręcznie. Jeżeli regulator ma jedno tylko urządzenie …

Czym są urządzenia nastawcze? Czytaj więcej »